خانوم ها و آقایون!

سوالی چیزی... عامم، اگه از خستگی درون خانه رنج میبرید، اگه دلتون میخواد بیاین و سرگرم بشید من اینجام تا ازم سوال بپرسین و من به هوشمندانه ترین روش دورش بزنم D: و منم جواب بدم=)))

+فکر کنم تو بیان کسی مثل من هر دوروز یه بار صندلی داغ نمیذاره:/ بالاخره رکورددار شدم -_-

++نظراتم بدون تایید میاد، گفتم که بدونید چون خودم تازگیا خیلی رو این حساس شدم که این وب کامنتاش بدون تاییده یا نه. راحت باشین=)