جنبنده، در دامِ عشق هنر و نقاشی‌ها افتاده، علاقه‌مند به سریال، علاقه‌مند به چیزهای رندوم، کمی اسکیتر که در اینجا به معنای «شخصی که اسکیت‌برد سواری میکند.» است. علاقه‌مند به معماری و فیزیک.

همیشه آرزو داشتم یه گربه باشم. برین توی «عشق‌کتاب» بیشتر ازم بخونین، من انقدرا هم سرد نیستم. D:

 

 
bayan tools FINNEASThe Kids Are All Dying

The Kids Are All Dying

 

Bang Bang
Knocking on my door

بنگ بنگ، در خونه‌م رو می‌زنه.

"?Do you have a dollar? Would you like to fund a war"

یه دلار دارید؟ آیا میخواید بودجه جنگ رو تامین کنید؟
"?What's your carbon footprint and could you be doing more"

ردپای کربن‌یتون چیه و آیا می‌تونید کارای بیشتری انجام بدید؟

I tried saving the world but then I got bored

من سعی کردم دنیا رو نجات بدم ولی بعدش حوصله‌م سر رفت.

 

Ka-ching-ching ?What you wanna do

کا-چینگ چینگ، چیکار میخوای بکنی؟

 

Make a lotta money
Buy a house in Malibu

یه عالمه پول دریباری و یه خونه توی مالیبو بخری.

 

Show me if it's funny
If it's not, you don't need to

اگه خنده‌داره بهم نشون بده، اگه نیست، لازم نیست.


I tried picking a cause
But I got confused

سعی کردم یه دلیل پیدا کنم ولی بعدش گیج شدم.

 

?How can you sing about love when the kids are all dying
How can you sing about drugs? Politicians are lying

چجوری میتونی درمورد عشق بخونی وقتی بچه‌ها دارن می‌میرن؟ چجوری میتونی درمورد مواد مخدر بخونی، سیاست‌مدارا دروغ میگن.

 

How can you sing about sex when the school is on lockdown, lockdown

چجوری میتونی درمورد رابطه جنسی بخونی وقتی همه مدرسه‌ها تعطیل شده؟


Now, baby, maybe we're next
Maybe we're next

و حالا عزیزکم، شاید ما نفر بعدی باشیم؛ شاید نفر بعدی باشیم. 

 

So shut up, the internet is mad

پس خفه شو، اینترنت دیوونه شده(سمی شده، همه به همدیگه حمله میکنن.)


They say you're problematic and you'd better take it back

اونا میگن تو مشکل‌سازی و بهتره که پسش بگیری.


There's nothing you can do that people won't misunderstand
They won't feel any better 'til you feel bad

هیچ‌کاری از دستت برنمیاد تا برای مردم سوتفاهم پیش نیاد. اونها تا حال تو بد نشه، حالشون خوب نمیشه.

 

And good God, we never catch a break

و خدای خوب، ما هیچوقت استراحت نمی‌کنیم.


Whatever's on the news, the other side'll call it fake
I wish I was the Queen, I'd tell 'em all to eat their cake

هرچی تو اخبار گفته بشه، اون جعلی می‌خونتشون. آرزو میکنم که ای کاش من ملکه بودم و بهشون میگفتم که کیک خودشون رو بخورن.


Maybe humankind was just God's mistake

شاید به وجود اومدن انسان فقط اشتباه خدا باشه.

 

?How can you sing about love when the kids are all dying
How can you sing about drugs? Politicians are lying

چجوری میتونی درمورد عشق بخونی وقتی بچه‌ها دارن می‌میرن؟ چجوری میتونی درمورد مواد مخدر بخونی، سیاست‌مدارا دروغ میگن.

 

How can you sing about sex when the school is on lockdown, lockdown

چجوری میتونی درمورد رابطه جنسی بخونی وقتی همه مدرسه‌ها تعطیل شده؟


Now, baby, maybe we're next
Maybe we're next

و حالا عزیزکم، شاید ما نفر بعدی باشیم؛ شاید نفر بعدی باشیم. 

 

I know my pool is heated
Business class is where I'm seated

من میدونم که استخر گرم شده و کلاس تجارت جاییه که من نشستم.


And I'm whiter than the ivory on these keys

و من سفیدتر از عاج روی این کلیدام.


I think too much about myself
Drink my wallet and drive my wealth
But enough about me

من خیلی درمورد خودم فکر میکنم. از کیف پولم مینوشم و ثروتم رو می‌رونم ولی دیگه درمورد من، کافیه.

 

Bang Bang
Knocking on my door

بنگ بنگ، در خونه‌م رو می‌زنه.

 

"?Do you have a dollar? Would you like to fund a war"

یه دلار دارید؟ آیا میخواید بودجه جنگ رو تامین کنید؟


"?What's your carbon footprint and could you be doing more"

ردپای کربن‌یتون چیه و آیا می‌تونید کارای بیشتری انجام بدید؟

 

I tried saving the world but then I got bored

من سعی کردم دنیا رو نجات بدم ولی بعدش حوصله‌م سر رفت.