ببینین اینجوریه که تو یه سوال از من میپرسی منم میگم عه چه جالب فلانی اینم جواب سوالت، حالا بذار من ازت یه سوال بپرسم مامانتو بیشتر دوست داری یا باباتو؟ بعد تو اگه میخوای جواب میدی اگه نمیخوای نمیدی. چون اینجا صندلی داغ منه و فقط من مجبورم جواب بدم.

سوالای بوس‌بوسی فلسفی بپرسین

 

+فاک باورم نمیشه لفظ بوس‌بوسی از یه کسی افتاد دهنم که حالا منو فیک میبینه و فکر میکنه پارسام.

+عمیقا خوشحالم که فقط دگران قضیه پارسا رو میدونه. دگران بوس‌بوسی.

+یادم اومد یه نفر دیگه هم میدونه. به اونم گفتم. چرا انقدر اوِرشر میکنم خدایا.