بهم بگین عشق کتاب، یا... هر اسمی که براتون یادآور یه خاطره خوبه=) باهام آشنا شین و... خوش بگذرونین.

و... من همینجام، توی کتابخانه اسرار، نشستم کنار کتابام و... باهاتون حرف میزنم، پس فقط... خوش اومدین=)

دوست دارم موقع خوندن مطالبم به این آهنگ گوش بدین، به نظرم قشنگه و شاید هرازگاهی تغییرش بدم.

آخرش که چی؟ بزرگترا همیشه خسته کنندن.

 

 
bayan tools Amy Macdonaldthis is the life

دریافت